Bine ati venit! - Pentru orice intrebare va asteptam sa ne contactati

Vom incerca sa gasim impreuna cea mai buna optiune pentru dumneavostra.

Principii

Toate activitatile Senior Forwarding® se desfasoara numai pe baza de contract, in conformitate cu legislatia interna si internationala, cu respectarea prevederilor Codului civil, ale conventiilor si acordurilor referitoare la transporturile rutiere de marfuri (Conventia CMR, Conventia TIR, AETR, ADR etc.), precum si ale altor dispozitii legale incidente. Orice incercare din partea unor potentiali parteneri de afaceri de a desfasura activitati fara incheierea unui contract va fi respinsa.

 

Contractele incheiate de Senior Forwarding® cu partenerii sai de afaceri au la baza urmatoarele principii:
1. Reciprocitatea drepturilor, obligatiilor si responsabilitatilor partilor.
2. Calitatea serviciilor si respectarea cadrului legal.
3. Neutralitatea si confidentialitatea fata de terti.
4. Evitarea concurentei neloiale si fidelitatea reciproca.
5. Adaptabilitatea la evolutia pietei si flexibilitatea.

 

Senior Forwarding® incheie contracte pe termen lung, valabile pentru mai multe transporturi ce urmeaza a se efectua pe baza de comenzi de transport care, daca sunt acceptate, constituie acte aditionale (anexe) la contract. Clauzele contractuale se completeaza cu Conditiile Generale de Afaceri (CGA) care constituie anexa la contract si au caracter de contract de adeziune in intelesul art.1175 Cod civil. Chiar daca natura contractului este de adeziune, continutul anumitor clauze, precum cele privind cuantumul tarifelor/preturilor, daunele interese, termenele etc. se poate negocia si modifica cu acordul partilor, in conditiile respectarii principiilor de baza. 

Validarea contractului si anexelor sale (CGA si comenzi de transport) se face prin semnare si stampilare de catre ambele parti in termenul stabilit prin oferta. Oferta privind contractul sau/si comenzile aferente devine caduca daca nu sunt indeplinite conditiile de validare prevazute de Codul civil in Titlul II, cap.I, Sectiunea a 3-a.

 

Comenzile de transport, emise in baza contractului valabil incheiat, trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:

- felul si capacitatea mijlocului de transport solicitat;
- locul de incarcare: denumire firma, adresa completa si exacta, persoane contact etc.;
- descrierea incarcaturii: denumire, cantitate, greutate bruta, dimensiuni etc.;
- vama export si cea de import (la transportul international);
- destinatia/locul de livrare: denumire firma, adresa completa si exacta, persoane contact etc.;
- pretul transportului si modalitatea de plata;
- alte instructiuni sau conditii, daca este cazul.

 

Acceptarea la plata a facturilor emise de furnizorii de servicii este conditionata de respectarea prevederilor legale si a clauzelor contractuale. Conditiile de acceptare la plata a facturilor sunt precizate in pagina Facturare.