Bine ati venit! - Pentru orice intrebare va asteptam sa ne contactati

Vom incerca sa gasim impreuna cea mai buna optiune pentru dumneavostra.

Facturare

Factura este unul din principalele documente justificative in baza caruia Codul fiscal acorda dreptul de deductibilitate a TVA, iar cheltuielile cuprinse in baza de impozitare devin deductibile, cu conditia ca aceasta sa cuprinda toate informatiile prevazute de legislatia in vigoare si sa fie sustinuta de documentele justificative stabilite de acte normative, precum: contractul si/sau comanda de transport, documentele care atesta efectuarea transportului (scrisoarea CMR, proces-verbal de receptie marfa, NIR etc.) confirmate de beneficiar, documentul vamal (carnet TIR, T-1 etc.), dupa caz.


Decizia nr.V/2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), in aplicarea dispozitiilor art.21 alin.(4) lit.f) si ale art.146 alin.(1) lit.a) si b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si ale art.6 alin.(2) din Legea contabilitatii nr.82/1991, stabileste ca "Taxa pe valoarea adaugata nu poate fi dedusa si nici nu se poate diminua baza impozabila la stabilirea impozitului pe profit in situatia in care documentele justificative prezentate nu contin sau nu furnizeaza toate informatiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare la data efectuarii operatiunii pentru care se solicita deducerea TVA".

Desi controversata, aceasta Decizie a ICCJ constituie o practica judiciara in baza careia organele fiscale au emis, si o fac in continuare, decizii de imputare pentru sumele (in special TVA dedus ori solicitat la rambursare) ce fac obiectul unor documente care nu au caracter de facturi intrucat nu contin toate informatiile obligatorii prevazute de Codul fiscal.

In acelasi timp, Normele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ord. MFP nr.2634/05.11.2015, stipuleaza urmatoarele:

"[...]

2. Documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale: ...

3. In cuprinsul oricarui document emis de catre o entitate trebuie sa se mentioneze si elementele prevazute de legislatia in domeniu, respectiv forma juridica, codul de identificare fiscala si capitalul social, dupa caz.

4. Documentele care stau la baza inregistrarilor in contabilitate pot dobandi calitatea de document justificativ numai in conditiile in care furnizeaza toate informatiile prevazute de normele legale in vigoare.

[...]

25. Factura este document justificati care sta la baza inregistrarii in contabilitate a operatiunilor economice. ...

26. Toate operatiunile privind factura (intocmire, utilizare, arhivare, corectare, reconstituire) se efectueaza conform prevederilor Codului fiscala si ale Normelor metodologige de aplicare a acestuia.".

 

Cu ocazia unei inspectii fiscale efectuate cu ceva timp in urma, societatea noastra a suferit prejudicii foarte mari din cauza intocmirii necorespunzatoare a documentelor cu titlu de factura de catre furnizorii de servicii sau a lipsei documentelor justificative prevazute de legislatia in vigoare. Organele de inspectie fiscala au refuzat dreptul de deductibilitate a TVA in cazul documentelor cu titlu de factura care nu contineau toate informatiile obligatorii prevazute de Codul fiscal. 
Cele mai frecvente situatii constatate au fost cele legate de lipsa informatiilor privind:
- data prestarii serviciului (serviciul de transport este considerat a fi prestat in momentul primirii marfii de catre ultimul destinatar prevazut in comanda/contractul fiecarui client);
- unele elemente ale adresei cumparatorului, in special strada si numarul.

Drept urmare, societatea noastra a implementat o serie de actiuni preventive si corective, prin includerea in Conditiile Generale de Afaceri si in contractele/comenzile de transport a unor clauze care responsabilizeaza emitentul facturii cu privire la respectarea prevederilor legale si/sau contractuale, precum si prin atentionarea verbala a furnizorilor de servicii cu care colaboreaza pentru prima oara. Din pacate, unii furnizori (prea multi inca) nu citesc cu atentie clauzele contractuale si nici nu acorda atentia cuvenita atentionarilor noastre, fapt ce conduce la refuzuri de plata si implicit la discutii (uneori tensionate) cu cei care nu inteleg ca nu putem sa acceptam riscul unor sanctiuni pentru vina lor. 

 

Pentru a veni in sprijinul celor care intampina dificultati in intelegerea Codului fiscal cu privire la intocmirea facturilor, publicam in aceasta sectiune modele de facturi al caror continut cuprinde informatiile minime obligatorii pentru a fi acceptate la plata. Modelele sunt absolut orientative, societatea noastra neasumandu-si vreo responsabilitate fata de cei care le utilizeaza sau fata de institutiile cu atributii de control, insa lipsa oricareia din informatiile minime obligatorii precizate (marcate cu culoare rosie si caractere aldine), care sunt prevazute si de Codul fiscal, atrage in mod automat lipsa caracterului de factura a documentului in conformitate cu dispozitiile art.319 alin.(1) din Legea 227/2015 - Codul fiscal si implicit refuzul de plata a documentului respectiv.
Aceleasi consecinte sunt si in situatia documentelor ilizibile, care prezinta stersaturi sau modificari ori a caror corectare nu se face in conditiile art.330 din Codul fiscal, precum si in situatia lipsei unora din documentele justificative mentionate.

1. Model de factura pentru transporturi in trafic national:

 

Furnizor/Prestator:

TRANSPORTATOR SRL

 

 

MODEL 1

 

Sediul:

Bucuresti, sector 3, str. Nerva Traian nr.9

 

 

 

 

Nr.inreg.ORC:

J40/1111/2000

 

 

 

 

C.I.F.:

RO 123456

 

 

 

 

 

Capital social:

333.000 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTURA

seria:

XN

numar:

01025555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data emiterii:

01.02.2016

 

Cumparator/ Client/ Beneficiar:

 

 

 

 

 

 

SENIOR FORWARDING SRL

 

 

 

 

 

Bucuresti, str. Cantarii nr.20

 

 

 

 

sector 6, cod postal 060128

Plata se va face in contul nostru:

 

 

C.I.F.:

RO 10239952

 

 

RO10 BRDE 410S V410 4110 1000

RON

 

 

 

 

 

BRD-GSG

suc.Unirii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZ.

 

DENUMIREA SERVICIILOR

DATA PRESTARII

U.M.

 

CANTI-TATE

PRET UNITAR (fara TVA)

BAZA DE

IMPOZITARE

0

1

2

3

4

5

6(4x5)

1.

TRANSPORT NATIONAL DE MARFA

 

transport

1

1.860,00 lei

1.860,00 lei

 

Incarcare:

Timisoara

 

 

 

 

 

 

Destinatie:

Bucuresti

14.01.2016

 

 

 

 

 

Auto:

B-10-GGG/B-89-DDD

 

 

 

 

 

 

Comanda:

55265/14.01.2016

 

 

 

 

 

2.

TRANSPORT NATIONAL DE MARFA

 

transport

1

1.100,00 lei

1.100,00 lei

 

Incarcare:

Poiana Negrii

 

 

 

 

 

 

Destinatie:

Brasov

23.01.2016

 

 

 

 

 

Auto:

B-14-FFF/B-15-LLL

 

 

 

 

 

 

Comanda:

55328/22.01.2016

 

 

 

 

 

               
  Contract: 520/15.08.2015          

 

 TVA la incasare *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal :

2.960,00 lei

 

 

 

 

 

TVA (20%):

592,00 lei

* doar in cazul persoanelor exigibile, care aplica sistemul de TVA la incasare

 

TOTAL DE PLATA:

3.552,00 lei


2. Model de factura pentru transporturi intracomunitare:

 Furnizor/Prestator: TRANSPORTATOR SRL       MODEL 2
  Sediul: Bucuresti, sector 3, str. Nerva Traian nr.9    
  Nr.inreg.ORC: J40/1111/2000          
  C.I.F.: RO 123456          
  Capital social: 333.000 lei          
               
    FACTURA seria: XE numar: 00001  
               
  Data emiterii: 15.02.2016   Cumparator/ Client/ Beneficiar:  
  Curs valutar: 4,5000 lei/eur   SENIOR FORWARDING SRL
          Bucuresti, str. Cantarii nr.20
Plata se va face in contul nostru:     sector 6, cod postal 060128
 RO10 BRDE 410S V410 4110 1000 RON   C.I.F.: RO 10239952 
 RO15 BRDE 410S V410 4110 2000 EUR        
  BRD-GSG suc.Unirii          
POZ. DENUMIREA SERVICIILOR   DATA PRESTARE  U.M.  CANTI-TATE  PRET UNITAR (fara TVA)           BAZA DE IMPOZITARE 
 
  0 1 2      3      4 5          6(4x5)
1. TRANSPORT INTRACOMUNITAR DE MARFA transport 1         1.800 €       1.800,00 €
  Incarcare: Timisoara          
  Destinatie: Regensburg/D          
    Drunen/NL 10.02.2016        
  Auto: B-10-NNN/B-80-GGH         
  Comanda: 11210/01.02.2016          
               
  Contract: 520/15.03.2015          
               
            Subtotal: 1.800,00 €
            echivalent:      8.100,00 lei
            TVA (20%): 360,00 €
            echivalent: 1.620,00 lei
          TOTAL DE PLATA: 2.160,00 €
            echivalent:      9.720,00 lei

 

Data prestarii serviciului este data finalizarii transportului (art.281 aliniatul 12 C.F.).

Cursul valutar aplicabil este cel valabil in data la care intervine exigibilitatea taxei (art.290 aliniatul 2 C.F.), respectiv cel din data prestarii serviciului, cu exceptia situatiilor in care factura se emite inainte sau la data finalizarii transportului ori se incaseaza un avans (art.281 si 282 C.F.).