Bine ati venit! - Pentru orice intrebare va asteptam sa ne contactati

Vom incerca sa gasim impreuna cea mai buna optiune pentru dumneavostra.

Cazuistica TVA

Pornind de la realitatea complexității mecanismului de aplicare a TVA și necesitatea unui acces mai simplu și mai rapid la diferitele situații ce pot aparea în activitatea practică, Cazuistica TVA aplicabilă transporturilor de bunuri face obiectul tezei de disertație sustinută de dl Constantin Gângu la Facultatea de Drept a Universității din București în data de 26 iunie 2014 care, în sinteză, a fost publicată sub titlul "Regimul fiscal al TVA aplicabil transporturilor intracomunitare de bunuri" in numărul 3/2015 (republicat în nr.6/2015) al Revistei Române de Drept al Afacerilor, Editura Wolters Kluwer.


Această sinteză cuprinde, în mod exhaustiv, situațiile în care s-ar putea afla o firmă românească față de partenerii de contract, indiferent dacă are calitatea de prestator sau de beneficiar, în legătură cu aplicarea mecanismului actual al TVA la transporturile de bunuri. Situațiile fără relevanță pentru activitatea firmelor din România au fost marcate cu “X”.

 

Au fost avute în vedere cele patru mari categorii de transporturi de bunuri (naționale, intracomunitare, legate direct de import/export și extracomunitare) precum și posibilitatea ca prestatorul și, respectiv, beneficiarul să fie stabiliți, după caz, în România, în Uniunea Europeană (alt stat decât România) sau în afara spațiului comunitar.

 

În funcție de speță, în cele două matrice de mai jos se poate identifica imediat atât locul prestării cât și cota de TVA aplicabilă, fără a mai fi nevoie de consultarea Codului fiscal și/sau a Normelor metodologice de aplicare decât sub aspectul verificării respectării condițiilor de încadrare a beneficiarilor.


Matricea A: Business-to-Business (B2B) 

POZ.   FEL TRANSPORT   PRESTATOR stabilit în: BENEFICIAR, persoană impozabilă stabilită în:
RO UE EC
LP TVA LP TVA LP TVA
 1.   Național  RO RO 20% UE NI.RO RO* 20%
EU RO Tx.C/D X X X X
EC RO Tx.C/D X X X X
 2.   Intracomunitar  RO RO 20% UE NI.RO EC NI.RO
EU RO Tx.C/D X X X X
EC RO Tx.C/D X X X X
 3.  Legat direct de Export/ Import RO RO SCDD UE NI.RO EC SCDD
EU RO SCDD X X X X
EC RO SCDD X X X X
 4.   Extracomunitar RO EC* NI.RO EC* NI.RO EC* NI.RO
EU EC* NI.RO X X X X
EC EC* NI.RO X X X X

 * servicii utilizate și exploatate efectiv în Romania sau în afara UE, după caz.


Matricea B: Business-to-Consumer (B2C)

 

POZ.   FEL TRANSPORT  (operațiunea principală) LOC PLECARE/ parcurs majoritar BENEFICIAR, persoană neimpozabilă stabilită în:
RO UE EC
LP TVA LP TVA LP TVA
1. Național   RO 20% RO 20% RO 20%
2. Intracomunitar, cu plecare din: RO RO 20% RO 20% RO 20%
EU EU NI.RO EU NI.RO EU NI.RO
3. Legat direct de Export/ Import, cu majoritatea km în: RO RO SCDD RO SCDD RO SCDD
EU EU SCDD EU SCDD EU SCDD
EC EC SCDD EC SCDD EC SCDD
4. Extracomunitar, cu majoritatea km în: RO RO 20% RO 20% RO 20%
EU EU NI.RO EU NI.RO EU NI.RO
EC EC NI.RO EC NI.RO EC NI.RO

Notă: În cazul serviciilor prestate de un intermediar care acționează în numele și contul altei persoane, locul prestării este corespunzător operațiunii de transport principale.

 

Abrevieri:

RO = teritoriul României

EU = teritoriul Comunității Europene, dar nu în RO

EC = teritoriul extracomunitar

LP = locul prestării

NI.RO = neimpozabil în RO

SCDD = scutit cu drept de deducere, potrivit art.294 alin.(1) literele c) și d), Cod fiscal

Tx.C/D = taxă colectată/taxă deductibilă, potrivit art.326 alin.(2) Cod fiscal